Nálunk úgysem lesz tűz…

TÁJÉKOZTATÓ

  1. számú melléklet a 7/2019.(XII.02.) önkormányzati rendelethez

TÁJÉKOZTATÓ

a szociális célú tűzifajuttatás igényléséhez

A szociális célú tűzifajuttatás iránti kérelmet a rendelet mellékletében elfogadott formanyomtatványon 2019. december 31. napjáig lehet benyújtani. Ha határidő utolsó napja, olyan nap, amelyen a hivatalban a munka szünetel, akkor a határidő a legközelebbi munkanapon jár le. A határidő elmulasztása jogvesztő!

Fogászati ellátás

M E G H Í V Ó

tisztelettel meghívom a Képviselő-testületet és valamennyi érdeklődőt a Képviselő-testület soron következő nyílt ülésére,

a helyi választásokat követő alakuló ülésre

Az ülés helye: 8825 Miháld, Fő utca 2. szám alatti Miháld Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Az ülés időpontja: 2019. október 22. (kedd) 14.00 óra

 

Napirendi javaslat

 1. A választási bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, megbízólevelek átadása

Meghívott: Fridrich Györgyné HVB elnöke

  1. Az önkormányzati képviselők, majd a polgármester eskütétele
  2. A polgármesteri program ismertetése
  3. A polgármester tiszteletdíjának megállapítása
  4. Javaslat SZMSZ módosítására, Ügyrendi bizottság megválasztására
  5. Alpolgármester választása, eskütétele
  6. Egyebek

 

Tisztelettel kérem a Képviselő-testület tagjait, hogy – a napirendek fontosságára való tekintettel – az ülésen vegyenek részt!

 Miháld, 2019. 10.15.

Gerő Sándor sk.
polgármester

M E G H Í V Ó

Miháld Község Önkormányzati Képviselő-testületének
nevében tisztelettel meghívom a község lakosságát a Képviselő-testület

közmeghallgató ülésére

 

Az ülés helye:

Kultúrház, Miháld Fő út 8.

Az ülés időpontja: 2019. október 22. (kedd) 16.00 óra

 

Tervezett napirend:

1./ Tájékoztató az önkormányzat 2019. gazdálkodásáról, a legutóbbi közmeghallgatás óta eltelt közérdekű eseményekről

2./ A lakosság közérdekű javaslatai, véleményei, kezdeményezései

3./ Egyebek

 /Tisztelettel kérjük a lakosságot, hogy az ülésen minél nagyobb számban vegyenek részt, a község és a közösség érdekében jelenlétükkel, ötleteikkel, javaslataikkal segítsék munkánkat!/

 

Miháld, 2019. október 15.

Gerő Sándor sk.
polgármester

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

Kedvezményezett neve:

Miháld Község Önkormányzata

 

A pályázati felhívás neve, kódszáma;

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16, Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése

Falunap

Közlemény

Egyenlő bánásmód – május havi ügyfélfogadás

Óvodai beíratás