Sajtóközlemény

 

A kedvezményezett neve: Miháld Község Önkormányzata

A projekt címe: Miháld Önkormányzat épületének energia hatékony felújítása

A szerződött támogatási összeg: 34 391 600 Ft
Támogatás mértéke: 100%
A projekt bemutatása:

A 34 millió forintos vissza nem térítendő uniós támogatás lehetővé teszi, hogy Miháld Önkormányzati épülete energiahatékony felújítása megvalósulhasson.
Ennek keretében a külső homlokzat hőszigetelése, a padlásfödém hőszigetelése, a pince födém hőszigetelése, a külső nyílászárók cseréje, lábazat szigetelése valósulnak meg.

A projekt keretében az épület akadálymentesítése is megvalósul az előírásoknak megfelelően.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.07.21.

A projekt kódja: TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-00036

Projekt célja és illeszkedése a Felhívás célkitűzéseihez

 

A projekt közvetlen célja a fejlesztésbe bevont épület számára költséghatékony működési környezet megteremtése, mely az önkormányzat működési költségeit hosszú távon csökkenti. A projekt során megvalósuló fejlesztések által csökken a polgármesteri hivatal épületének széndioxid-kibocsájtása, ezzel támogatva Magyarország a 2012/27/EU és 2012/28/EU irányelveknek való megfelelését

A Magyarország Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési terve 2020-ig dokumentum nevesíti a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 3.2 konstrukció keretében megvalósuló önkormányzati épületek energiahatékonysági és megújuló energiaforrások felhasználásán alapuló fejlesztési projektjeit, mely célkitűzésekhez jelen pályázati fejlesztés teljes mértékben illeszkedik.

A Nemzeti Épületenergetikai Stratégia (NÉes) átfogó céljai között szerepel a költségvetési kiadások csökkentése. „A kormányzati és önkormányzati kiadások között a közületi épületek fenntartása jelentős tétel. A középületek energia-hatékony felújítása tartós költségcsökkenést jelent az állami és önkormányzati szektorban, amely javítja a költségvetés pozícióját.” (NÉeS 65. oldal) A fejlesztés hatására elérhető energia megtakarítás és ezzel együtt járó önkormányzati költségmegtakarítás hozzájárul a fenti cél eléréséhez. A NÉeS egy másik kiemelt célja az ÜHG- kibocsátás csökkentése: „Az ÜHG kibocsátás egyik legjelentősebb forrása a fosszilis energiahordozók felhasználása.

A  projekt illeszkedik van a Zala-megyei területfejlesztési program célkitűzéseihez.

A projekt a felhívás 3.1.1 a) – önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által – pontjának megvalósítását tartalmazza, továbbá az önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek közül az akadálymentesítést és a nyilvánosság biztosítását foglalja magába.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) stratégiai célja az alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés ösztönzése, csatlakozva a globális erőfeszítésekhez. Bár a klímaváltozás alapvető okainak nagy része a városias térségekben összpontosul, a széndioxid-kibocsátás csökkentés és az erőforrás-hatékonyság megvalósítása valamennyi településen kihívást jelent, így a város-vidék együttműködés is nagy szerepet kaphat a célkitűzések megvalósításában.

 

Összességében kijelenthető, hogy a jelen pályázat tárgyát képező energetikai korszerűsítések/fejlesztések megfelelnek a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) stratégiai céljainak, amelyek a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentését szolgálják, valamint a megújuló energiaforrások használatát

ösztönzik, népszerűsítik.

 

 

Projekt helyszíne

Az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló 244/1. helyrajzi számon, 8825 Miháld, Fő utca 2. szám alatti Polgármesteri Hivatal épülete a projekt helyszíne.

Jelenleg elavult hagyományos földgázüzemű berendezések biztosítják az épület melegvíz- és fűtésellátását.

 

Előzetes felmérések

Szakemberek tanulmányai és javaslatai alapján került kidolgozásra a megvalósítandó energetikai korszerűsítés jelen Projekt Tervben ismertetett elképzelése. A következő megoldások, merültek fel, mint lehetséges opciók, ezeket alapos vizsgálat alá vettük, mely után az optimális megoldás kiválasztásra került.

Javaslatok Polgármesteri Hivatal  – A javaslatok rövid ismertetése
„I” Homlokzati  hőszigetelés: 16cm vastagságú expandált hőszigetelés 0,04 W/m2K hővezetési tényezőjű hőszigetelő anyaggal.

Magastető zárófödémének hőszigetelése: 20cm vastagságú, 0,036 W/m2K hővezetési tényezőjű kőzetgyapot hőszigetelő anyaggal.

Pincefödém hőszigetelése 14 cm kőzetgyapot hőszigetelő anyaggal

Nyílászárócsere, hőszigetelt üveg, max. Uw= 1,15 W/m2K hőátbocsátási tényezővel.

Lábazati szigetelés: 10cm sztirol

„II” Homlokzati  hőszigetelés: 18cm vastagságú expandált hőszigetelés 0,04 W/m2K hővezetési tényezőjű hőszigetelő anyaggal.

Magastető zárófödémének hőszigetelése: 30cm vastagságú, 0,04 W/m2K hővezetési tényezőjű kőzetgyapot hőszigetelő anyaggal.

Nyílászárócsere, hőszigetelt üveg, Uw= 1,15 W/m2K hőátbocsátási tényezővel.

„III” Homlokzati  hőszigetelés: 24 cm vastagságú expandált hőszigetelés 0,04 W/m2K hővezetési tényezőjű hőszigetelő anyaggal.

Magastető zárófödémének hőszigetelése: 30cm vastagságú, 0,04 W/m2K hővezetési tényezőjű kőzetgyapot hőszigetelő anyaggal.

Nyílászárócsere, hőszigetelt üveg, Uw= 1,15 W/m2K hőátbocsátási tényezővel.

 

Az épület vonatkozásában az „I” javaslat került kiválasztásra. A fejlesztés javasolt. „II” javaslat szerinti megoldás átlépné a pályázati felhívásban rögzített fajlagos beruházási igényt, viszonylag nagy beruházással alig nőne az energia megtakarítás. A „III” változatban a homlokzati hőszigetelés többletráfordítása nem hoz annyi megtakarítást, amely értelmezhető élettartamon belül meg tudna térülni, illetve a belső fűtőberendezés korszerűsítés elhagyásával az ingatlan továbbra is elmaradna az ilyen felújításoktól joggal elvárható „DD” energetikai kategóriától.

 

Projekt tervezett hatásai

A kiválasztott fejlesztés következtében az alábbi mértékű fosszilis energia megtakarítás érhető el: (Energetikai ellenőrző tábla alapján töltve)

 

Választott tevékenység Megnevezés Lehetséges tevékenységek felsorolása

 

A fejlesztéssel elért fosszilis energia-megtakarítás (GJ-ban) A fejlesztéssel elért fosszilis energia-megtakarítás (kWh-ban)
3.1.1/a) Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által Külső határoló szerkezetek utólagos szigetelése 201,98 56 106
Nyílászáró csere
Az épület nyári passzív hővédelme

 

 

 

 

 

Műszaki tartalom

 

A felhívás megjelenésekor hatályos 7/2006 (V. 24.) TNM rendelet 6. § (5) és (6) bekezdéseinek b) pontjaiban megfogalmazott „hazai vagy uniós pályázati forrás” felhasználása esetében alkalmazandó követelményeknek megfelelően

 • a külső homlokzat hőszigetelése
 • padlásfödém hőszigetelése
 • a pince födém hőszigetelése
 • külső nyílászárók cseréje
 • Lábazati szigetelése

valósulna meg.

 • Az épületszerkezeti korszerűsítés hőszigetelést és nyílászáró cserét foglal magába a Polgármesteri Hivatal épületében, a következők szerint:
 • Homlokzati hőszigetelés 16 cm vastagságú expandált polisztirol hab hőszigetelés 0,04 W/m2K hővezetési tényezőjű hőszigetelő anyaggal.
 • Magastető zárófödémének hőszigetelése: 20 cm vastagságú, 0,036 W/m2K hővezetési tényezőjű kőzetgyapot hőszigetelő anyaggal.
 • Pincefödém szigetelése 14 cm vastagságú kőzetgyapot hőszigetelő anyaggal.
 • Nyílászárócsere, hőszigetelt üveg, max. Uw= 1,15 W/m2K hőátbocsátási tényezővel.
 • Az épület jelenleg nem akadálymentes. Az akadálymentesítést az előírásoknak megfelelően vtervezzük.

 

A megvalósítás javasolt ütemezése

 

A projekt végrehajtásának teljes időtartama terveink szerint 2017. április 01 és 2020 július 21 közé esik. Az alábbi mérföldköveket terveztük:

 

Mérföldkő sorszáma Mérföldkő elérésének tervezett dátuma Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1 2018.01.31 Kiviteli tervek készítése
2 2020.05.21 Kivitelezői munkák beszerzési eljárása.
3 2020.06.06 Beruházás 50%-os készültségi szintet elérte. 
4 2020.06.21 Beruházás 75%-os készültségi szintet elérte.
5 2020.07.06 Beruházás 100%-os készültségi szintet elérte. 
6 2020.07.21 Az új épületenergetikai tanúsítvány és a megvalósított állapotra vonatkozó szakértői nyilatkozat kiálítása, projektmenedzsment elszámolása, nyilvánosság biztosításának teljesülése, intikátor teljesülés. A projekt fizikai befejezése.

 

Költségvetés

A tervezett projekt végrehajtása előzetes kalkulációk alapján az alábbi költségek mellett valósítható meg: