Kedvezményezett neve: Miháld Község Önkormányzata
Projekt címe: Miháld település belterületi csapadékvíz elvezetése
Projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00048
Projekt megvalósítás időszaka: 2021.09.01-2023.09.30.
Projekt összköltsége 65 899 187 Ft

Projekt részletes bemutatása
Miháld Község Önkormányzata a TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00048 azonosító számon nyilvántartott „Miháld település belterületi csapadékelvezetése” című projekt keretében az alábbi tevékenységek kerültek megvalósításra:
Beruházás:
Tárgyi projekt keretében elkészültek a kiviteli tervek. Tervezéssel kapcsolatos szakhatósági, közműszolgáltatói egyeztetések, szükséges szakfelügyeleti egyeztetések megtörténtek. Szükséges bokor és cserjeirtási munkák elkészültek.
Á-1 jelű árok:
Tervezett árok mederrendezési munkák elkészültek 157,09m hosszban. Tervezett áteresz átépítés elkészült. Befogadóba történő csatlakozás mederburkolás kőszórással elkészült.
Á-2 jelű árok:
Tervezett árok mederrendezési munkák elkészültek 215,9m hosszban. Tervezett áteresz tisztítás elkészült. Befogadóba történő csatlakozás mederburkolás kőszórással elkészült.
Á-3 jelű árok:
Tervezett árok mederrendezési munkák elkészültek 828,83m hosszban. Tervezett áteresz átépítés és tisztítás elkészült.
Á-4 jelű árok:
Tervezett árok mederrendezési munkák elkészültek 783,31m hosszban, árokburkolás 648fm hosszban. Befogadóba történő csatlakozás mederburkolás kőszórással elkészült. Tervezett áteresz tisztítási munkák elkészültek. 0+328,18 sz.ben áteresz kialakítása Magyar Közúttal egyeztetett módon elkészült.
Kivitelezéssel érintett területeken helyreállítási munkák elkészültek.
Készültségi fok: 100%
Műszaki Átadás-Átvétel Eljárás elindítása: 2023.08.16
Műszaki Átadás-Átvétel Eljárás zárása: 2023.08.31

Indikátor szám (1662,2):
Á-1, Á-2, Á-3 jelű árkok elkészült összesen: 1201,82 m
Á-4 jelű árok mederrendezés, burkolás elkészült összesen: 783,31m
Összesen elkészült: 1985,13

2. Szemléletformáló programok
Az első szemléletformáló rendezvény az alábbi helyszínen valósult meg: 8825 Miháld, Fő u. 2. Község ház – Futballpálya
A szemléletformáló rendezvény az alábbi időpontban valósult meg: 2023. július 01.
A szerződés szerint vállalt, „Miháld település belterületi csapadékvíz elvezetése” című TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-0048-as azonosítószámmal nyilvántartott projekt kapcsán az első szemléletformáló rendezvény 2023. július 1-jén került lebonyolításra.
A szemléletformáló rendezvény fő témája, a TOP.2.1.3-16-ZA1-2021-0048-as azonosítószámon tartott projekt fő irányvonala, azaz a belterületi csapadékvíz elvezetése. A projekt kapcsán a szemléletformáló rendezvény megtartása kötelező tevékenység.
A szemléletformáló rendezvényen vállalt tevékenység részletes bemutatása:
2023. július 1-jén 12:00-tól szemléletformáló rendezvény megtartása. A projekt kapcsán három témakörben készült kiadvány, melyek a lakosság körében szétosztásra kerültek. A kiadványok fő témaköre: Ároktisztítás, Vízmegtartás illetve Vízmegtartó növények bemutatása.
A témakörökről, illetve magáról a projekt tartalmáról a lakosság tájékoztatva lett, ahogy az ároktisztítás fontosságáról is. Általánosságban a lakosság tájékoztatást kapott a környezetvédelemről, a klímavédelemről, a szelektív hulladékgyűjtésről, a levegő, a talaj, illetve a vizek tisztántartásáról és a védelméről is.
A gyermekek külön foglalkozáson vehettek részt, mely során játékos, JÓ gyakorlatokkal kaphattak új információkat a környezetvédelemről illetve a klímavédelemről, szelektív hulladékgyűjtésről.

A szemléletformáló program során az alábbi dokumentumok készültek:
– jelenléti ív
– fotódokumentáció
– kiadvány

 

A második rendezvény a 8825 Miháld, Fő u. 2. Község ház – Futballpálya helyszínen valósult meg.
A rendezvény megvalósulásának az időpontja 2023. július 15-e volt.
A szerződés szerint vállalt, „Miháld település belterületi csapadékvíz elvezetése” című TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-0048-as azonosítószámmal nyilvántartott projekt kapcsán a második szemléletformáló rendezvény 2023. július 15-én került lebonyolításra.
A szemléletformáló rendezvény fő témája, a TOP.2.1.3-16-ZA1-2021-0048-as azonosítószámon tartott projekt fő irányvonala, azaz a belterületi csapadékvíz elvezetése volt. A projekt kapcsán a szemléletformáló rendezvény megtartása kötelező tevékenység.
A szemléletformáló rendezvényen vállalt tevékenység részletes bemutatása:
2023. július 1-jén 12:00-tól szemléletformáló rendezvény megtartása. A projekt kapcsán három témakörben készült kiadvány, melyek a lakosság körében szétosztásra kerültek. A kiadványok fő témaköre: Esővíztározók, Vízvédelem és ökoszisztéma bemutatása.
A témakörökről, illetve magáról a projekt tartalmáról a lakosság tájékoztatva lett, ahogy az ároktisztítás fontosságáról is. Általánosságban a lakosság tájékoztatást kapott a környezetvédelemről, a klímavédelemről, a szelektív hulladékgyűjtésről, a levegő, a talaj, illetve a vizek tisztántartásáról és a védelméről is.
A gyermekek külön foglalkozáson vehettek részt, mely során játékos, JÓ gyakorlatokkal kaphattak új információkat a környezetvédelemről illetve a klímavédelemről, szelektív hulladékgyűjtésről.

A szemléletformáló program során az alábbi dokumentumok készültek:
– jelenléti ív
– fotódokumentáció
– kiadvány

Az élhető, vonzó lakhely kialakításának egyik fontos tényezője a település központjának, köztereinek, belterületi útjainak jó állapota és a vízrendezés kulturált, és XXI. századi megoldása. Ehhez közvetlenül hozzájárul jelen projekt megvalósítása. A táj természeti adottságainak megőrzése, valamint a település népességmegtartó képességének megtartása, illetőleg növelése szempontjából is fontos jelen projekt megvalósulása, hiszen a település csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése javítja a településképet, hozzájárul a természeti és épített környezet megóvásához, egyszerre garantálva az itt élők személyi és anyagi biztonságát, a települési infrastruktúra javításával pedig növekszik a szolgáltatások színvonala, javulnak az életkörülmények.