Kedvezményezett neve: Miháld Község Önkormányzata
Projekt címe: Miháld település belterületi csapadékvíz elvezetése
Projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00048
Projekt megvalósítás időszaka: 2021.09.01-2023.03.31.
Projekt összköltsége 65 899 187 Ft

Fejlesztési szükségesség bemutatása

Miháld községben az elmúlt években többször előfordult rendkívüli csapadéktevékenység (30 mm-t meghaladó), melynek hatására az erősen dombvidéki terület jellegéből jelenős felszíni lefolyások keletkeztek. A település földrajzi elhelyezkedése, valamint a belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítetlensége miatt rendkívül indokolt a jelen fejlesztés.

A legutóbbi nagy mennyiségű csapadék következtében az önkormányzat tulajdonában lévő és a fejlesztéssel érintett területeken az utak melletti partfalak megcsúsztak, a megcsúszott területek felett lévő lakóingatlanok állékonysága veszélybe került ezáltal.

A lakosság részéről tehát feltétlenül szükséges jelen projekt megvalósítása, amely a jövőbeni esőzések okozta katasztrófa helyzeteket képes megelőzni, garantálva ezzel személyi és anyagi biztonságukat. Ennek garantálását egyébként az önkormányzat is fontos feladatának érzi.

Miháld Község Önkormányzata a probléma megoldásának kulcsát egy, a településre beérkező csapadékvíz, hordalék, iszap, és sár megfelelő összegyűjtését, rendszabályozását, és modern technológiával, a környezeti szempontok és értékek tiszteletben tartása mellett kiépített, és létrehozott csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciójában látja. A beruházás eredményeként a folyamatosan elöntéssel veszélyeztetett megvalósítással érintett helyszínek épülete biztonságba kerülnének, emellett pedig az érintett telektulajdonos lakók tulajdonainak, ingatlanjaik védelmét is biztosítani lesz képes a fenntartó. Jelen fejlesztéssel a régóta áhított megelőzés stratégiáját kívánja alkalmazni az önkormányzat, nem pedig a már kialakult probléma „vis maior” károk folyamatos, utólagos megoldásán; kárenyhítéseken, kártalanításokon kell munkálkodnia.

Az élhető, vonzó lakhely kialakításának egyik fontos tényezője a település központjának, köztereinek, belterületi útjainak jó állapota és a vízrendezés kulturált, és XXI. századi megoldása. Ehhez közvetlenül hozzájárul jelen projekt megvalósítása. A táj természeti adottságainak megőrzése, valamint a település népességmegtartó képességének megtartása, illetőleg növelése szempontjából is fontos jelen projekt megvalósulása, hiszen a település csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése javítja a településképet, hozzájárul a természeti és épített környezet megóvásához, egyszerre garantálva az itt élők személyi és anyagi biztonságát, a települési infrastruktúra javításával pedig növekszik a szolgáltatások színvonala, javulnak az életkörülmények.