tisztelettel meghívom a Képviselő-testületet és valamennyi érdeklődőt a Képviselő-testület soron következő rendkívüli ülésére!

 

Az ülés helye: 8825 Miháld, Fő utca 2. szám alatti Miháld Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala
Az ülés időpontja: 2015. március 10. (kedd) 17.00 óra

 

Napirendi pontok:

1./ Előterjesztés a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása
Előterjesztés: Írásban (mellékelve)
Előadó: Gerő Sándor polgármester

2./ A Zala Megyei Kormányhivatal állásfoglalása a hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés megkötésére vonatkozóan
Előterjesztés: írásban (mellékelve)
Előadó: Gerő Sándor polgármester

3./EHSZER szerződés és hibacím lista
Előterjesztés: írásban (mellékelve)
Előadó: Gerő Sándor polgármester

4./ Külterületi utak állapota- polgármesteri beszámoló
Előterjesztés: szóban
Előadó: Gerő Sándor polgármester, meghívottak

5./Egyebek

 

Tisztelettel kérem a Képviselő-testület tagjait, hogy – a napirendek fontosságára való tekintettel – az ülésen vegyenek részt!

 

Miháld, 2015. március 03.

 

Gerő Sándor sk.
polgármester