Nagyrécsei Közös Önkormányzati Hivatal                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Nagyrécsei Közös Önkormányzati Hivatal
Szociális ügyintéző, anyakönyvvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2015.04.01. – 2015.12.31. –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8825 Miháld, Fő utca 2.

Ellátandó feladatok:

Szociális igazgatási, anyakönyvvezetői feladatok teljes körű ellátása, hagyatéki eljárások lefolytatása, gyermekvédelmi és egyéb a munkáltató által meghatározott önkormányzati és államigazgatási feladatok ellátása, népességnyilvántartással kapcsolatos feladatok ellátása, statisztikák készítése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Szociális, népességnyilvántartási, hagyatéki ügyintézés, anyakönyvvezetői feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Magyar állampolgárság,
 •         Cselekvőképesség,
 •         Büntetlen előélet,
 •         Középiskola/gimnázium, Szociális ügyintéző, vagy szociális asszisztens, vagy szociális gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző,
 •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         Anyakönyvvezetői szakvizsga,
 •         Anyakönyvvezetői – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         Részletes szakmai önéletrajz
 •         végzettséget, képesítést igazoló okiratok hiteles másolata
 •         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy a megkeresést igazoló szelvény másolata)
 •         nyilatkozat a vagyonnyilatkozati eljárás lefolytatásának vállalásáról
 •         nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagban lévő személyes adatainak a pályázati eljárással össszefüggő kezeléséhez hozzájárul
 •         a pályázó adatkezelési nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hegedüs Szilvia jegyző nyújt, a 70/453-3440 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Nagyrécsei Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8756 Nagyrécse, Kossuth utca 48. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 510/2015. , valamint a munkakör megnevezését: Szociális ügyintéző, anyakönyvvezető.§         Postai úton, a pályázatnak a Nagyrécsei Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8756 Nagyrécse, Kossuth utca 48. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 510/2015., valamint a munkakör megnevezését: Szociális ügyintéző, anyakönyvvezető.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati kiírásban szereplő feltételek meglétét a Nagyrécsei Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője megvizsgálja, és az érvényes pályázatot benyújtók közül a polgármesterek egyetértésével hozza meg döntését. A pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázatot kiíró fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. március 16.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. február 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel