tisztelettel meghívom a Képviselő-testületet és valamennyi érdeklődőt a Képviselő-testület soron következő rendkívüli ülésére!

Az ülés helye: 8825 Miháld, Fő utca 2. szám alatti Miháld Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala
Az ülés időpontja: 2015. március 27. (péntek) 07.00 óra

 

Nyílt ülés napirendi pontjai:

1. 2056/2014. iktsz. megállapodás 1. sz. módosítása
2. Letéti szerződés tervezet
3. Megállapodás tervezet
4.EHSZER szerződés
5.Előterjesztés vételi ajánlat tárgyában a 1161 és 1162. hrsz-ú zártkerti ingatlanok határrendezése
6.Egyebek

A nyílt ülést követően zárt ülés tartása szükséges.

 

Tisztelettel kérem a Képviselő-testület tagjait, hogy – a napirendek fontosságára való tekintettel – az ülésen vegyenek részt!

 

Miháld, 2015. március 20.

 

Gerő Sándor sk.
polgármester