tisztelettel meghívom a Képviselő-testületet és valamennyi érdeklődőt a Képviselő-testület soron következő nyílt ülésére!

Az ülés helye: 8825 Miháld, Fő utca 2. szám alatti Miháld Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Az ülés időpontja: 2016. április 26. (kedd) 17.00 óra


Napirendi javaslat

1./ Beszámoló az önkormányzat költségvetésének 2015. évi végrehajtásáról

Előterjesztés: írásban

Előadó: Gerő Sándor polgármester

2./ TOP pályázat megbeszélése az Önkormányzat épületének energetikai felújításával kapcsolatban

Előterjesztés: szóban

Előadó: Gerő Sándor polgármester

3./ Tájékoztatás az átadott kamerarendszerről, valamint annak kiegészítéséről

Előterjesztés: szóban

Előadó: Heim Roland tájékoztatást ad a temetőben végzett munkálatok költségvonzatáról, amely a kiépített kamerarendszerhez tartozik.

4./ Egyebek – Tájékoztatás, egyeztetés

– a START munkaprogram ellenőrzéséről

– a Katasztrófavédelem helyszíni ellenőrzéséről

– a TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akcióval kapcsolatban

– a megrendelt földmérésekről

– bejelentés a Közterület Felügyelethez útrongálás miatt

 

Tisztelettel kérem a Képviselő-testület tagjait, hogy – a napirendek fontosságára való tekintettel – az ülésen vegyenek részt!

 

Miháld, 2016. április 21.

 

Gerő Sándor sk.
polgármester