tisztelettel meghívom a Képviselő-testületet és valamennyi érdeklődőt a Képviselő-testület soron következő nyílt ülésére!

Az ülés helye: 8825 Miháld, Fő utca 2. szám alatti Miháld Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Az ülés időpontja: 2016. február 18. (csütörtök) 17.00 óra


Napirendi javaslat

 1. / Miháld Község Önkormányzat 2016. évi költségvetése
  Előterjesztés: írásban
  Előadó: Gerő Sándor polgármester, Lukácsné Takács Valéria pénzügyi főelőadó

2./ Közszolgáltatási szerződés előterjesztése hulladékszállításról
Előterjesztés: írásban
Előadó: Gerő Sándor polgármester

 1. / Nagyrécsei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetéséről tájékoztatás
  Előterjesztés: szóban
  Előadó: Gerő Sándor polgármester

4./ Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása 2016. évi működési hozzájárulás
Előterjesztés: írásban
Előadó: Gerő Sándor polgármester

5./ Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása feladataiban való részvételről döntés
Előterjesztés: írásban
Előadó: Gerő Sándor polgármester

6./ Egyebek – Tájékoztatás, egyeztetés

 • Nagykanizsa város településrendezési tervéről
 • 2026 számú vadászterület földtulajdonosi közösségének közgyűléséről
 • lerakóhely kijelölésének ügyéről
 • illegális fakitermelésről
 • START munkaprogramról
 • orvosi rendelő fejlesztéséről
 • önkormányzat tulajdonába visszakerült utak és árkok bejárása
 • településképet meghatározó épületek felújítását és a közösségi házak kialakítását támogató pályázatról

 

 

Tisztelettel kérem a Képviselő-testület tagjait, hogy – a napirendek fontosságára való tekintettel – az ülésen vegyenek részt!

 

Miháld, 2016. február 12.

 

Gerő Sándor sk.
polgármester