Hirdetmény a 2024. évi határszemle ellenőrzésekről

A Zala Vármegyei Kormányhivatal felhívja a földhasználók és ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy az Agrárminisztérium elrendelte a 2024. évi határszemle ellenőrzések végrehajtását a megye erdő nélküli termőterületének 15 %-ára.

 

A határszemle a Nagyrécsei Közös Önkormányzati Hivatal területén az alábbi településen ütemezett:

  ha  
Miháld 1260 2024.05.21.-2024.05.24.
Nagyrécse 1747 2024.05.27.-2024.05.31.
     

A határszemle kiterjed:

  • a hasznosítási kötelezettség ellenőrzésére,
  • a földrészlet művelési ágának, a természetbeni állapot és az ingatlan-nyilvántartás tartalma egyezőségének ellenőrzésére,
  • az engedély nélküli más célú hasznosítás felderítésére,
  • a más célú hasznosítás megszüntetésének, illetve a más célú hasznosítás 4 évet meghaladó szüneteltetésének (az újrahasznosítási kötelezettség fennállásának) eseteire,
  • más célú hasznosítással összefüggő bejelentési kötelezettségek teljesítésére,
  • az időleges más célú hasznosításra kiadott engedély lejárta után a termőföld eredeti állapotba történő helyreállításának ellenőrzésére,
  • a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása esetén elrendelt eredeti állapot helyreállításának ellenőrzésére,
  • az újrahasznosítást igénylő, arra alkalmas területek felmérésére,
  • földminősítési mintatérhálózat karbantartására.

Ha a határszemle során jogszabálysértés (mulasztás, kötelezettségszegés) jut a hatóság tudomására, akkor hivatalbóli eljárás keretében hatósági intézkedések alkalmazására kerül sor (pl. figyelmeztetés, bírságolás, eredeti állapot helyreállításának elrendelése, más hatóság értesítése).

A szemle során a hatóság munkatársai jogosultak a szemlével érintett területre belépni, a jelen lévő ügyféltől felvilágosítást, iratot kérni.

A határszemlékre Zala vármegyében 2024. május 13-tól kerül sor. A határszemle ellenőrzési ütemterve a területileg illetékes önkormányzatok polgármesteri hivatalainak hirdetőtábláján tekinthető meg.

A határszemle lefolytatásának eredményességéhez nem szükséges az ingatlan földhasználójának/tulajdonosának/tulajdonosi jogokat gyakorló szervnek /vagyonkezelőnek /igénybevevőnek az ellenőrzésen való személyes jelenléte.

A parlagfű elleni védekezés ellenőrzése a határszemlével párhuzamosan történik. A parlagfű virágbimbója megjelenésének megelőzése a földhasználó/tulajdonos kötelessége. Annak elmulasztása szankcióval jár. Az ellenőrzések során észlelt parlagfű megjelenését minden fejlődési állapotában – így már a növény száras, leveles állapotában is – jegyzőkönyvezni kell, amely további intézkedéseket von maga után.

A határszemlére – a hatósági ellenőrzések összehangolása érdekében – adott esetben a kormányhivatal más hatóságával (így például az erdészeti hatósággal) együttesen kerül sor.

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                   Zala Vármegyei Kormányhivatal

                                                                                                                                              Földhivatali Főosztály