Tisztelettel meghívom a Képviselő-testületet

Az ülés helye: 8825 Miháld, Fő utca 2. szám alatti Miháld Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala
Az ülés időpontja: 2013. július 15. (hétfő) 17.00 óra

 

Tervezett napirend:

1./ Előterjesztés mederrekonstrukciós munkálatokra kivitelezési munkálatainak elfogadására
Előadó: Gerő Sándor polgármester
Előterjesztés: írásban

2./Egyebek
Tisztelettel kérem a Képviselő-testület tagjait, hogy – a napirendek fontosságára való tekintettel – az ülésen vegyenek részt!

 

Miháld, 2013. július 08.

Gerő Sándor
polgármester