Tisztelettel meghívom a Képviselő-testületet, meghívottakat,
és valamennyi érdeklődőt a Képviselő-testület soron következő rendkívüli ülésére!

Az ülés helye: 8825 Miháld, Fő utca 2. szám alatti Miháld Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Az ülés időpontja: 2015. április 14. (kedd) 17.00 óra

Nyílt ülés napirendi pontjai:

 1. / Személyügyi kérdés az Óvoda Fenntartó Társulás Társulási Tanácsa álláshely megszüntető döntéséről tájékoztatás
  Előadó: Gerő Sándor polgármester
  Előterjesztés: szóban
 1. / Tanterem padozatának felújítása
  Előadó: Gerő Sándor polgármester
  Előterjesztés: szóban

 

 1. / Útjelző táblák
  Előadó: Hermán Sándor képviselő
  Előterjesztés: szóban

 

 1. / Előterjesztés a Fő utcában megszűnt élelmiszer bolt hiányának megoldására való javaslat
  Előadó: Hermán Sándor képviselő
  Előterjesztés: írásban (mellékelve)

 

 1. / 0163. hrs-ú úttal kapcsolatos tulajdonrendezési ügy
  Előadó: Gerő Sándor polgármester
  Előterjesztés: szóban

 

 1. / Eszközbeszerzés (hídgyűrűk)
  Előadó: Gerő Sándor polgármester
  Előterjesztés: szóban

 

7./ Megállapodás a Közösségi Közlekedés pályázat kivitelezése tárgyában
Előadó: Gerő Sándor polgármester
Előterjesztés: szóban

 

 1. / 2056/2014. ikt. sz. megállapodás kivitelezéséről beszámoló
  Előadó: Gerő Sándor polgármester
  Előterjesztés: szóban

 

9./ Családi nap 2015.
Előadó: Gerő Sándor polgármester
Előterjesztés: szóban

 

10./Egyebek

 

A nyílt ülést követően zárt ülés tartása szükséges.

 

Tisztelettel kérem a Képviselő-testület tagjait, és valamennyi meghívottat, hogy – a napirendek fontosságára való tekintettel – az ülésen vegyenek részt!

 

Miháld, 2015. április 09.

 

Gerő Sándor sk.
polgármester