tisztelettel meghívom a Képviselő-testületet és valamennyi érdeklődőt a Képviselő-testület soron következő nyílt ülésére!

Az ülés helye: 8825 Miháld, Fő utca 2. szám alatti Miháld Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Az ülés időpontja: 2015. február 03. (kedd) 16.30 óra

Napirendi pontok:

  1. Előterjesztés az Önkormányzatának 2015. évi költségvetési javaslat, rendeletalkotás

Előadó: Gerő Sándor polgármester, Lukácsné Takács Valéria pénzügyi előadó

Előterjesztés: írásban

  1.  Előterjesztés a Nagyrécsei Közös Önkormányzati Hivatala 2014. évi költségvetésének elfogadására

Előadó: Hegedüs Szilvia jegyző, Nagyné Lenkovics Izabella gazdálkodási előadó

Előterjesztés: írásban

  1. A helyi iparűzési adóról szóló rendelet felülvizsgálata
  1. 2056. sz. Megállapodás felülvizsgálata – önkormányzati területek tisztítására kötött megállapodás

5. Miháldi Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója

6. Egyebek

 

A nyílt ülést követően zárt ülés megtartása indokolt. Zárt ülés tervezett napirendi pontja:

 

  1. Önkormányzati segély kérelmet elutasító határozat elleni fellebbezés

 

Tisztelettel kérem a Képviselő-testület tagjait, hogy – a napirendek fontosságára való tekintettel – az ülésen vegyenek részt!

 

Miháld, 2015. január 27.

 

Gerő Sándor
polgármester