Tisztelettel meghívom a Képviselő-testületet,
a Miháldi Helyi Választási Bizottság tagjait,
és valamennyi érdeklődőt
a Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete alakuló ülésére.

Az ülés helye: 8825 Miháld, Fő utca 2. szám alatti Miháld Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Az ülés időpontja: 2014. október 20. (hétfő)17.00  óra

Tervezett napirend:

 

1./Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, a megbízólevelek átadása
Előadó: Fridrich Györgyné HVB Elnöke

2./Az önkormányzati képviselők eskütétele
Előadó: Fridrich Györgyné HVB Elnöke

3./ A polgármester eskütétele a képviselő-testület előtt
Előadó: Fridrich Györgyné HVB Elnöke

4./ Megbízólevelek átadása
Előadó: Fridrich Györgyné HVB Elnöke

5./ A polgármester díjazás és költségtérítésének megállapítása
Előadó: Hegedüs Szilvia jegyző

6./ Polgármesteri program ismertetése
Előadó: Gerő Sándor polgármester

7./ A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására felhatalmazás
Előadó: Hegedüs Szilvia jegyző

6./ Ideiglenes bizottság megválasztása a titkos szavazás lebonyolítására

7./Alpolgármester választása és eskütétele

8./ Közös Önkormányzati Hivatal létrehozó megállapodás felülvizsgálatának kérdései

9./ Ügyrendi Bizottság megválasztása

10./ Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről tájékoztató

11./Egyebek:

Tisztelettel kérem a Képviselő-testület tagjait, hogy – a napirendek fontosságára való tekintettel – az ülésen vegyenek részt!

Miháld, 2014. október 14.

Gerő Sándor
polgármester sk.