tisztelettel meghívom a Képviselő-testületet és valamennyi érdeklődőt a Képviselő-testület soron következő nyílt ülésére,

a helyi választásokat követő alakuló ülésre

Az ülés helye: 8825 Miháld, Fő utca 2. szám alatti Miháld Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Az ülés időpontja: 2019. október 22. (kedd) 14.00 óra

 

Napirendi javaslat

 1. A választási bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, megbízólevelek átadása

Meghívott: Fridrich Györgyné HVB elnöke

  1. Az önkormányzati képviselők, majd a polgármester eskütétele
  2. A polgármesteri program ismertetése
  3. A polgármester tiszteletdíjának megállapítása
  4. Javaslat SZMSZ módosítására, Ügyrendi bizottság megválasztására
  5. Alpolgármester választása, eskütétele
  6. Egyebek

 

Tisztelettel kérem a Képviselő-testület tagjait, hogy – a napirendek fontosságára való tekintettel – az ülésen vegyenek részt!

 Miháld, 2019. 10.15.

Gerő Sándor sk.
polgármester