Tisztelettel meghívom a Képviselő-testületet

Az ülés helye: 8825 Miháld, Fő utca 2. szám alatti Miháld Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala
Az ülés időpontja: 2014. április 17. (csütörtök) 16.30 óra

Tervezett napirend:

1./ Polgármesteri beszámoló a Közösségi Közlekedés pályázat kivitelezési munkálatainak előrehaladtáról
Előadó: Gerő Sándor polgármester
Előterjesztés: szóban

2./ Előterjesztés Zalakaros Kistérség Többcélú Társulás Szociális Alapellátó Központ gyermekjóléti szolgálatának 2013. évi beszámolója elfogadásáról
Előadó: Pintérné Hegedüs Szilvia jegyző, Dr. Hohl-Pus Veronika jogi-ig.üint.
Előterjesztés: írásban

3./ Előterjesztés a közterület elnevezés, átnevezés és a házszámozás rendjéről szóló …………../2014. (…) önkormányzati rendelet-tervezet
Előadó: Gerő Sándor polgármester
Előterjesztés: írásban

4./ Előterjesztés önkormányzati területek tisztántartására érkező ajánlat
Előadó: Gerő Sándor polgármester
Előterjesztés: írásban

Tisztelettel kérem a Képviselő-testület tagjait, hogy – a napirendek fontosságára való tekintettel – az ülésen vegyenek részt!

 

Miháld, 2014. április 11.

Gerő Sándor
polgármester