tisztelettel meghívom a Képviselő-testületet és valamennyi érdeklődőt a Képviselő-testület soron következő rendkívüli ülésére!

 

Az ülés helye: 8825 Miháld, Fő utca 2. szám alatti Miháld Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Az ülés időpontja: 2015. november 17. (kedd) 17.00 óra
Napirendi javaslat

 1. / Önkormányzati területek tisztításáról tájékoztató

Előterjesztés: szóban
Előadó: Gerő Sándor polgármester
Meghívott: Nagy Ferenc, Marton Ákos

 1. / Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme

Előterjesztés: szóban
Előadó: Gerő Sándor polgármester
Meghívott: Takács János elnök

 1. / Németh Csaba földhasználati kérelme

4.  / Tájékoztatás térfigyelő kamera rendszer kiépítéséről

5./ Önkormányzati lakásbérlet meghosszabbításáról állásfoglalás

6./ Együttműködési megállapodás a Vöröskereszttel, 2016. évre

7./ Szennyvíz-szállítás műszaki problémáiról tájékoztatás

8./ Tájékoztatás a községben, folyamatban lévő rekultivációról

9./ Óvodai dolgozók bérkompenzációjáról döntés

10./ Egyebek – Tájékoztatás, egyeztetés

 • kulturális közfoglalkoztatás folytatásáról
 • katasztrófavédelmi gyakorlatról
 • elmaradt gázszámlákról
 • családsegítő és gyermekjóléti alapellátás jövőbeni ellátásának módjáról
 • orvosi ügyelet finanszírozásáról
 • időpont egyeztetés – közmeghallgatásról, idősek karácsonyáról
 • belső ellenőrzésről
 • temető ellenőrzésről

 

Tisztelettel kérem a Képviselő-testület tagjait, hogy – a napirendek fontosságára való tekintettel – az ülésen vegyenek részt!

 

Miháld, 2015. november 11.

 

Gerő Sándor sk.
polgármester