tisztelettel meghívom a Képviselő-testületet és valamennyi érdeklődőt a Képviselő-testület soron következő rendkívüli ülésére!

 

Az ülés helye: 8825 Miháld, Fő utca 2. szám alatti Miháld Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Az ülés időpontja: 2015. július 14. (kedd) 17.00 óra


Nyílt ülés napirendi pontjai:

  1. Előterjesztés családsegítés és gyermekjólléti feladatok ellátása

Előterjesztés: szóban
Előadó: Gerő Sándor polgármester

  1. Előterjesztés közszolgáltatás változásai 2016. január 1.

Előterjesztés: szóban
Előadó: Gerő Sándor polgármester

  1. Előterjesztés a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 12/2000. (IX.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztés: írásban
Előadó: Gerő Sándor polgármester

  1. Előterjesztés a súlykorlátozással érintett helyi közutak behajtási rendjéről

Előterjesztés: írásban
Előadó: Gerő Sándor polgármester

  1. Egyebek

-start mintaprogram közvetlen költségkeret módosítása
– 0163. hrsz-ú út
– hivatal felújítás árajánlatai
– csapadékvíz elvezetés, árokrekonstrukció
– E-on közvilágítási ajánlat

 

Tisztelettel kérem a Képviselő-testület tagjait, hogy – a napirendek fontosságára való tekintettel – az ülésen vegyenek részt!

 

Miháld, 2015. július 08.

 

Gerő Sándor sk.
polgármester