A Helyi Választási Bizottság a jogszabályban előírt feltételeknek megfelelően beérkezett ajánlások alapján polgármester-jelöltként nyilvántartásba vette: Márfi Szilárd független jelöltet, és Gerő Sándor független jelöltet, valamint 11 fő egyéni listás képviselő jelöltet, a csatolt határozat alapján meghatározta a jelöltek szavazólapon való megjelenésének sorrendjét.

Miháldi Helyi Választási Bizottság

16/2014.(IX.08.) HVB számú határozat

 

A Miháldi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött választásán állított jelöltek sorsolása tárgyában meghozta a következő határozatot:

A Miháldi Helyi Választási Bizottság a bejelentett és nyilvántartásba vett egyéni listás jelöltek sorrendjét kisorsolta és a sorsolás eredményét az alábbiakban állapítja meg:

 

 1. Hermán Sándor – független jelölt
 2. Vig Zsolt – független jelölt
 3. Rácz István – független jelölt
 4. Papp János – független jelölt
 5. Németh Csabáné – független jelölt
 6. Németh Róbert – független jelölt
 7. Gyurókovicsné Kóré Eszter – független jelölt
 8. Takács Katalin – független jelölt
 9. Lukács Lívia – független jelölt
 10. Papp Jenő – független jelölt
 11. Pati Alexandra – független jelölt

 

A Miháldi Helyi Választási Bizottságnak a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. (Továbbiakban: Ve.) 160. §-sa alapján meghozott, a jelöltek sorrendjének sorsolásáról szóló határozata ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak.

A sorsolás törvényesség elleni jogorvoslat a Ve. 239.§-sa alapján a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható.

 

INDOKOLÁS

A Ve. 160.§ (2) bekezdése szerint a választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák – annak a listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve a listák bejelentésére rendelkezésre álló határnapon 16 óra után végzi el.

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 1. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 2/2014. (VII.24.) IM rendelet 30.§ (1) bekezdése szerint a Helyi Választási Bizottság a bejelentett jelöltek sorrendjének sorsolását 2014. szeptember 8-án 16.00 óra után végzi el.

 

A Miháldi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött választásán a bejelentett és nyilvántartásba vett 11 egyéni listás jelölt sorsolását elvégezte. A kisorsolt jelöltek sorszámát a rendelkező rész tartalmazza.

Miháld, 2014. szeptember 08.

HVB elnöke