Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdése rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat – ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel – három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából. Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére
bocsátani.
A 2013. évi ebösszeírás céljából kérem a Miháld Község Önkormányzat közigazgatási területén tartott négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosait/tartóit, hogy az „Ebösszeíró adatlapot” kitölteni és a lentiekben megjelölt lehetőségekkel élve azt eljuttatni szíveskedjen.


Az ebösszeíró adatlap további példányai beszerezhetők a Nagyrécsei Közös Önkormányzati Hivatal Miháldi Kirendeltségén, illetve a www.mihald.hu weboldalról letölthetők. A letöltött adatlap számítógépen kitölthető, melyet nyomtatás után alá kell írni. Az aláírással ellátott adatlapokat csatolni kell az elektronikus levélhez, melyet az igazgatas@mihald.hu e-mail

címre kell elküldeni.

A kitöltéssel kapcsolatban a 06-93-367-001-es telefonszámon kaphatnak tájékoztatást hétfőtől csütörtökig 8:00-16:00 óra között.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni az oltási könyv alapján. A kitöltött adatlapokat az alábbi módokon lehet benyújtani:

  • postai úton postacím: Nagyrécsei Közös Önkormányzati Hivatal Miháldi Kirendeltsége, 8825 Miháld, Fő utca 2.
  • Nagyrécsei Közös Önkormányzati Hivatal Miháldi Kirendeltségén elhelyezett gyűjtőládába,
  • elektronikusan az igazgatas@mihald.hu címre megküldve

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000 Ft.

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a Polgármesteri Hivatal munkatársai ellenőrizni fogják.

 

Az ebösszeíró adatlap innen tölthető le.

 

Miháld, 2013. szeptember 24.

 

Pintérné Hegedüs Szilvia
jegyző