Miháld Község Önkormányzata

                           

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet

karbantartó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 8825 Miháld, Fő út 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

  • az önkormányzat karbantartási feladatainak ellátása • esetenként gépjárművezetés

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  • Szakmunkásképző intézet,
  • Mezőgazdasági vontató vezetéséhez szükséges jogosítvány,
  • Büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság
  • Büntetlen előélet igazolása az alkalmazás feltétele

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • könnyűgépkezelői végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • fényképes önéletrajz
  • képesítést igazoló bizonyítvány másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. szeptember 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gerő Sándor polgármester nyújt, a +36 93/367-001-es telefonszámon ügyfélfogadási időben.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak Miháld Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8825 Miháld Fő út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1970/2016, valamint a munkakör megnevezését: karbantartó.
  • Elektronikus úton Gerő Sándor részére az igazgatas@mihald.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. szeptember 19.